Expert på betalningstjänster för industriella rättigheter

Specialisten på betalningstjänster för industriella rättigheter

Om Acumass

Här hos Acumass ser vi pâ våra kunder som individer. Vi skapar lösningar som gör det lättare att hantera förnyelseadministrationen för immateriella rättigheter och tycker att vår relation ska vara enkel; vi fokuserar på vårt arbete sâ att du kan fokusera på ditt.

Du som kund får glädje av all den kunskap vi har samlat på oss sedan starten för mer än 35 år sedan – Under årtionden har vi byggt upp ett nätverk av lojala lokala agenter runtom i världen och tack vare detta kan vi erbjuda dig en kostnadseffektiv service med fullständig trygghet.

Håll dig uppdaterad med senaste IP & Acumass nyheter


VIKTEN AV ATT UNDERHÅLLA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

När en kund väljer Acumass som sin leverantör börjar vi med att skapa ett upplägg som uppfyller kundens behov. Genom smarta rapporter, skräddarsydda kommunikationer och unika betalningspåminnelser, åtar sig Acumass ansvaret för bevakningen och betalningen av dina förnyelseavgifter för din räkning.

De flesta av våra kunder är byråer och företag som inte har tid att fokusera på förnyelsebetalningar på ett effektivt sätt – enkelt uttryckt, erbjuder Acumass tjänster som gör livet lite enklare.

FÖRNYELSETJÄNSTER

Som ett resultat av ett ständigt arbete genom åren i syfte att strömlinjeforma våra processer och öka effektiviteten, har vi lyckats utveckla ett IT-system som gör att vi kan erbjuda utomordentligt säkra och transparanta tjänster som ger mycket bra valuta för pengarna.

PATENT, VARUMÄRKEN OCH DESIGN

Fullständiga outsourcinglösningar finns för såväl byråer som företag och individuella portföljinnehavare.

STÄNDIG TILLGÅNG

Tillgång via Internet till hela din IP portfölj, inklusive alla relevanta dokument i digitalt format.

SMARTA PÅMINNELSER

Periodiska betalningspåminnelser i god tid före förfallodag (exempelvis 4 månader före förfall)

GLOBALT NÄTVERK AV LOKALA AGENTER

Förnyelseavgifter betalade direkt till Patentkontor utan mellanhänder.

SKRÄDDARSYDDA RAPPORTER

Rapporter kan anpassas efter dina egna önskemål, så att den information som är viktigast enkelt kan identifieras.

Personlig Service

Påpasslig och reaktiv kundservice, verklig support från tillgängliga medarbetare.

Rapidomaine

Rapidomaine har erbjudit domännamn och webhosting sedan 14 år, som en mer ekonomisk och användarvänlig service än de flesta av våra konkurrenter.

ÖKAD LÖNSAMHET

Outsourcing av IP förnyelser är ett mer kostnadseffektivt sätt att säkerställa underhållet av IP portföljen, vilket såväl frigör tid för kunden som sparar kostnader i form av anställning och utbildning av personal.

BETALNINGSKONTROLL

Du kan välja om du vill att alla förnyelser ska betalas med automatik eller om du hellre föredrar att vi endast betalar efter dina uttryckliga instruktioner i varje enskilt fall.

FULL OUTSOURCING AV PATENT OCH VARUMÄRKEN

För de patent- och varumärkesbyråer som inte längre önskar hantera patentårsavgifter och varumärkesförnyelser på egen hand, erbjuder vi fullständiga outsourcinglösningar. Tack vara vårt egenutvecklade IT-system, är vi extremt flexibla och kan erbjuda nästan vilka skräddarsydda lösningar som helst.

Om du vill veta hur mycket du kan spara genom att outsource dina förnyelsebetalningar, är du hjärtligt välkommen att kontakta en av våra specialister: info@acumass.com

Vârt dotterbolag OrdiPat grundades 1978 i syfte att handha allt som hade med dataprocesser och IT att göra – Att erbjuda omfattande domännamnslösningar, utveckling av mjukvara samt datahantering som exempelvis säkerhetsstrategier, back-ups, servrar och IT-underhâll.

www.ordipat.fr

DET SENASTE FRÅN VÅR BLOGG

LADDA NER VÅR BROSCHYR

För att läsa mer om oss, välj språk och ladda ner ditt dokument!