BAKGRUND

 

Acumass grundades 1981 som ett resultat av de gemensamma ansträngningarna av ett antal europeiska patentbyråer, som alla hade samma målsättning att säkerställa patent- och varumärkesförnyelser i utlandet till en reducerad kostnad genom volymhantering.

Det som startade som en väl fungerande operation för patentårsavgifter baserad i Paris för i huvudsak europeiska kunder har nu blivit en global organisation med kontor i Sverige, Peking och nu senast i San Francisco.

Underhållet av betalningarna för en portfölj med immateriella rättigheter är ofta förenat med onödigt stora kostnader för innehavarna, såväl pengamässigt som tidsmässigt. Våra kunder överlämnar ansvaret för årsavgifterna till våra specialister som skräddarsyr påminnelser och betalningssystem så att inga betalningar missas, inga ärenden går förlorade och inga funderingar runt upprätthållandet av förnyelsebetalningar behöver tynga sinnet på en portföljinnehavare igen – enkelt uttryckt, Acumass erbjuder tjänster som gör livet lite lättare.

Acumass bevakar för närvarande ett väldigt stort antal portföljer med industriella rättigheter och verkställer betalningar för våra kunders räkning i varje enskilt land över hela världen. Dessutom erbjuder vi även en fullständig outsourcinglösning till företag som inte önskar anställa och lära upp egen personal för dessa ändamål. Oavsett vad du än har för behov när det gäller att finna lösningar för bevakning av förfallodagar och betalningar av förnyelseavgifter, så finns vi här för att hjälpa dig upptäcka och implementera dessa.

För 35 år sedan etablerades Acumass som ett företag specialiserat på betalningar av förnyelseavgifter med högkvalitativa kostnadseffektiva tjänster; och detta gäller än idag.


Nedan följer en lista med våra aktieägare och partners med linkar till deras respektive hemsidor:

Cabinet Beau de Loménie 
Cabinet Lavoix 
Cabinet Plasseraud 
Cabinet Regimbeau 
Casalonga & associés 
Cabinet EGYP 
Cabinet Santarelli 
Cabinet Laurent & Charras 
Cabinet Brevalex 
Watson & Band